Båret av vinden, ført av strømmen

  • Marius Dahl and Jan Christensen, 2020
  • Installation views: Loftgårdsbrua, Otta
  • Welded steel, reinforced concrete, paint, wood and lighting
  • Curator: Viel B. Andersen
  • Sel kommune, Innlandet fylkeskommune, KORO and Sparebankstiftelsen DNB